ఖోస్ నుండి అందం
Fizik

ఖోస్ నుండి అందం

వింత ఆకర్షణలు అని పిలవబడే గణిత శాస్త్రాల ద్వారా ప్రభావితమైన ఆభరణాల సృష్టి ద్వారా కొత్త ప్రేక్షకులకు ఖోస్ సిద్ధాంతం పరిచయం చేయబడుతోంది. గందరగోళం యొక్క క్రమరహిత స్వభావం పొగ మేఘాన్ని లేదా సముద్రపు అలల మథనాన్ని కూడా నియంత్రిస్తుంది. ఎలియోనోరా [మరింత ...]